Brunes  Fier

Adresa: Kryqëzimi i parkut, përballë Kishës Katolike, Fier
Tel: +355 66 20 77 318
Email: brunesfier@brunes.al