Brunes  Vlorë

Adresa: Lagja Osmen Haxhiu, Rruga Demokracia, përbri shkollës Rilindja, Vlorë
Tel: +355 66 2057110
Email: vlore@brunes.al